blogak

Naturzalia

Galizia eta inguruak - Galicia y alrededores (Herp trip)

Ekaina amaieran 5 eguneko bidaia txiki bat in naban Galizia aldera, Julen Santa Cristinakin batera. Lagun haundixak ditxut Galizian ta banakixan hango paraje eta bitxuak oso ondo erakutsiko zizkigutela.

A finales de junio hice un pequeño viaje de 5 días a Galicia, junto a Julen Santa Cristina. Tengo grandes amigos en Galicia y sabía que nos iban a enseñar muy bien sus parajes y sus bichos.

Egondako zonaldeak / Zonas visitadas: 1. Asturias; 2. Coruña; 3. Lugo; 4. Pontevedra; 5. Ourense; 6. Zamora.
Ekainak 23 / 23 de junio

Euskal Herritik eguerdi partian irtenda, lehen geldialdixa Asturiasen in genduan. Patroi bereziko sugegorrixak ikusi nahi genitxun baina bero gehixegikin aurkitxu ginan eta putzu bateko anfibiuekin konformau bihar izan ginan. Iluntziar zauala, tenperaturak jeistian, suge leun bat ere ikusi genduan.

Saliendo del País Vasco al mediodía, hicimos la primera parada en Asturias. Queríamos ver víboras con patrón especial pero nos encontramos con demasiado calor y tuvimos que conformarnos con los anfibios encontrados en una charca. A punto de anochecer, al bajar las temperaturas, vimos también una culebra lisa.

Txantxiku arrunta - Sapo partero común (Alytes obstetricans)
Uhandre palmatua - Tritón palmeado (Lissotriton helveticus)
Iparraldeko suge leuna - Culebra lisa europea (Coronella austriaca)

Ekainak 24 / 24 de junio

Hurrengo goizian, berriz ere bero asko in zaban arren, zorte gehixo euki geduan eta bi sugegorri ikusi genitxun. Patroi berezikuak zian bixak, baina batez ere bat, oso oso politxa. Tartian anfibio batzuk eta mendi-sugandila eder batzuk ere ikusi genitxun.

A la mañana siguiente, aunque volvió a hacer mucho calor, tuvimos más suerte y vimos dos víboras. Ambas eran de un patrón especial, pero sobre todo una, muy bonita. También vimos algunos anfibios y lagartijas serranas.

Sugegorri kantauriarra - Víbora cantábrica (Vipera seoanei)


Uhandre alpetarra - Tritón alpino (Ichthyosaura alpestris)
Uhandre palmatua - Tritón palmeado (Lissotriton helveticus)
Mendi-sugandila - Lagartija serrana (Iberolacerta monticola)
Mendi-sugandila - Lagartija serrana (Iberolacerta monticola)

Mendi-sugandila - Lagartija serrana (Iberolacerta monticola)
 Mendi-sugandila - Lagartija serrana (Iberolacerta monticola)

Mendi-sugandila, gaztea - Lagartija serrana, juvenil (Iberolacerta monticola)
Sugegorri kantauriarra - Víbora cantábrica (Vipera seoanei)Asturiasetik Galiziara jun ginan. Han, Coruñako herrixka baten, gure zain geneuzkan Rafael Vazquez, David Dopereiro eta Ismael Espasandín galiziarrak. Iluntzian iritsi ginan eta denborarik galdu gabe, segitxuan jarri ginan bitxo bila. Anfibio dezente (narrastiren bat ere) ikusi genitxun gaba hartan.

De Asturias fuimos a Galicia. Allí, en una aldea de A Coruña, nos esperaban los gallegos Rafael Vázquez, David Dopereiro e Ismael Espasandín. Llegamos al anochecer y sin perder el tiempo, nos pusimos enseguida a buscar bichos. Vimos bastantes anfibios (incluso algún reptil) en aquella noche.

Bocage sugandila - Lagartija de bocagei (Podarcis bocagei)
Uhandre marmolairea - Tritón jaspeado (Triturus marmoratus)
Uhandre iberiarra - Tritón ibérico (Lissotriton boscai)
Ur-igel arrunta - Rana común (Pelophylax perezi)
Apo lasterkaria - Sapo corredor (Epidalea calamita)
Apo lasterkaria - Sapo corredor (Epidalea calamita)
Galizian egonda ezin ginan arrabio buztanluziak ikusi gabe geratu. Hainbat ikusi genitxun Rafak ezagutzen zaban toki apropos baten. Heldu, gazte zein larbak.

Estando en Galicia no podíamos quedarnos sin ver las salamandras rabilargas. Vimos unas cuantas en un sitio que conocía Rafa. Adultos, juveniles y larvas.

Arrabio buztanluzea - Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica)
Arrabio buztanluzeak, heldua eta larbak - Salamandras rabilargas, adulta y larvas (Chioglossa lusitanica)

Baso-igel galaikoa - Rana galaica (Rana parvipalmata)
Baso-igel galaikoa - Rana galaica (Rana parvipalmata)
Gaba amaitzeko, pare bat efektu tranpa bisitau genitxun eta baso-igel galaiko gazte mordo bat, arrabio batzuk eta uhandre marmolaire bat atera genitxun.

Para terminar la noche visitamos un par de efectos trampa, y sacamos un montón de juveniles de rana galaica, unas salamandras y un tritón jaspeado.

Arrabio arrunta - Salamandra común (Salamandra salamandra gallaica)
Arrabio arrunta, gazteak - Salamandra común, juveniles (Salamandra salamandra gallaica)

Uhandre marmolairea - Tritón jaspeado (Triturus marmoratus)
Ekainak 25 / 25 de junio

Hurrengo egunian Lugora mugitxu ginan eta espezie gehixo ikusten jun ginan.

Al día siguiente nos desplazamos a Lugo y fuimos viendo más especies.

Zirauna - Lución (Anguis fragilis)
Suge gorbatadun iberiarra - Culebra de collar mediterránea (Natrix astreptophora)

Suge gorbatadun iberiarra - Culebra de collar mediterránea (Natrix astreptophora)

Tanatosia egiten, hilda egotearen itxurak egiten - Haciendo la tanatosis, simulando estar muerto
Suge biperakara - Culebra viperina (Natrix maura)
Suge biperakara - Culebra viperina (Natrix maura)
Mendi-sugandila - Lagartija serrana (Iberolacerta monticola)

Mendi-sugandila - Lagartija serrana (Iberolacerta monticola)

Arrabio arrunta - Salamandra común (Salamandra salamandra gallaica)
Arrabio arrunta - Salamandra común (Salamandra salamandra bernardezi)
Arrabio buztanluzea - Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica)
Baso-igel galaikoa - Rana galaica (Rana parvipalmata)
Baso-igel iberiarra - Rana patilarga (Rana iberica)
Baso-igel iberiarra - Rana patilarga (Rana iberica)
Uhandre marmolairea - Tritón jaspeado (Triturus marmoratus)
Uhandre iberiarra - Tritón ibérico (Lissotriton boscai)
Iparraldeko suge leuna - Culebra lisa europea (Coronella austriaca)


Zirauna, oso iluna - Lución, muy oscuro (Anguis fragilis)
Apo arrunt iberiarra - Sapo común ibérico (Bufo spinosus)
Ekainak 26 / 26 de junio

Lugotik Pontevedrara jun ginan eta han Miguel Purasekin elkartu ginan. Bere inguruko tokixak erakutsi nahi zizkigun eta egun politxa irten zan.

Desde Lugo fuimos a Pontevedra y allí nos juntamos con Miguel Puras. Quería enseñarnos diferentes lugares de su entorno y salió un bonito día.

Schreiber muskerra - Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)
Suge gorbatadun iberiarra, gaztea - Culebra de collar mediterránea, juvenil (Natrix astreptophora)

Bocage sugandila - Lagartija de bocagei (Podarcis bocagei)
Schreiber muskerrak - Lagartos verdinegros (Lacerta schreiberi)

Eskinko hiruhatza - Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus)
Apo pintatua - Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)
Zirauna - Lución (Anguis fragilis)
Schreiber muskerra - Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)
Espezie dezente ikusten ari ginan, baina sugegorriren bat ikustia ere nahi genduan. Aukerak amaitzen ari zianian azaldu zan bat eta denbora gutxira beste bi gehixo.

Estábamos viendo bastantes especies, pero queríamos ver también alguna víbora. Apareció una cuando se estaban acabando las oportunidades y otras dos más al poco tiempo.

Sugegorri kantauriarra, gaztea - Víbora cantábrica, juvenil (Vipera seoanei)


Sugegorri kantauriarra, gaztea - Víbora cantábrica, juvenil (Vipera seoanei)
Sugegorri kantauriarra - Víbora cantábrica (Vipera seoanei)


Eguneko beste puntazo bat Fer

jatorrizkoa ikusi

2013-2023
Blogetan! Blog izarren bila

AZKUE FUNDAZIOA
Agoitz plaza 1, 48015 Bilbo, Bizkaia
Tel. 94 402 80 81 - Faxa. 94 405 24 07